அரசுப் பள்ளிகளுக்கான வளர்ச்சி நிதி ₹93 கோடி முறைகேடு

தமிழகம் முழுவதும் தொடர்கதையாகிப் போச்சு அரசுப் பள்ளிகளுக்கான வளர்ச்சி நிதி ₹93 கோடி முறைகேடு உரிய முறையில் ஆய்வு செய்யப்படுவதில்லை கல்வித் தரமும் கேள்விக்குறியாக மாறியது!!