அரசாணை- எண் -36-அரசு பொதுத் தேர்வு - கண்காணிக்கும் அதிகாரிகளாக இயக்குநர்கள் ,இணை இயக்குநர்கள் ,துணை இயக்குநர்கள் -மாவட்ட வாரியாக நியமனம் செய்து ஆணை