அனைத்து வகை பள்ளிகளுக்கு நாளை முதல் மார்ச் 31 வரை விடுமுறை -பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் உத்தரவு