தரம் உயர்த்தப்படும் பள்ளிகளுக்கு பணிநிரவல் மூலம் ஆசிரியர்கள் நியமனம் - 110 விதியின் கீழ் முதலமைச்சர் அறிவிப்பு!

தமிழ்நாட்டில் புதிதாக தொடங்க உள்ள தொடக்கப் பள்ளிகளுக்கும், தரம்
உயர்த்தப்படும் நடுநிலை, உயர்நிலைப் பள்ளிகளுக்கும் புதிதாக பணிநியமனம் இல்லை, ஆசிரியர்கள் பணிநிரவல் மூலமாக நியமனம்.

110 விதியின் கீழ் முதல்வர் அறிவிப்பு.