*திட்டமிட்டபடி +1, +2 தேர்வுகள் நடைபெறும். தமிழக அரசு அறிவிப்பு*

*திட்டமிட்டபடி பொதுத்தேர்வுகள்* *நடைபெறும்*
      11.,12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள்  திட்டமிட்ட படி நடைபெறும்.-

பள்ளிக்கல்வித்துறை