கணினி அறிவியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற சூப்பர் டிப்ஸ்..