முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தேவை - மத்திய அரசு வேலை!!

Assistant Lecturer - 05.
தகுதி
M . Ed
Any PG Degree
விண்ணப்பிக்கும் முறை
 தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள்
என்ற இணையதளத்தில் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள முகவரியில்
 22 . 02 . 2020 அன்று காலை 10 . 00 மணி முதல் நடைபெறும் நேர்முகத் தேர்வில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் .
நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் இடம் : Room No . 32 , Special Education Department , First Floor , NIEPMD .
சம்பளம் ரூ . 44 , 000
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Lecturer - 04.
கல்வித்தகுதி - M . Ed
விண்ணப்பிக்கும் முறை தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள்
என்ற இணையதளத்தில் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள முகவரியில்
20/02/2020 அன்று காலை 10 . 00 மணி முதல் நடைபெறும் நேர்முகத் தேர்வில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் .
நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் இடம் : Room No . 32 , Special Education Department , First Floor , NIEPMD .
சம்பளம் ரூ . 36,000/
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Senior Lecturer - 06.
கல்வித்தகுதி
# B . Ed Special Education .
# Post Graduate Diploma in
   Special Education.
 விண்ணப்பிக்கும் முறை
 தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள்
என்ற இணையதளத்தில் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள முகவரியில்
21/02/2020 அன்று காலை 10.00 மணி முதல் நடைபெறும் நேர்முகத் தேர்வில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் .
நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் இடம் :
 
Room No . 32 , Special Education Department , First Floor , NIEPMD .
 சம்பளம் ரூ . 39 , 600 .
தேர்வு நடைமுறை
நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் .