பிப்ரவரி 24 - மாநில பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தின உறுதிமொழி