Pariksha pe Charcha - 2020 தேர்வை பற்றி பாரதப் பிரதமருடன் பள்ளி மாணவர்கள் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி - அனைத்து வகைப்பள்ளிகளிலும் நிகழ்ச்சியை காண நடவடிக்கைகள் மேற் கொள்ளுதல் சார்ந்து இயக்குநரின் செயல்முறைகள்