வருமான வரி படிவம் தயார் செய்ய டிசம்பர் வரையிலான E payslip பதிவேற்றம்!

December 2019 வரை இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. வருமான வரி படிவம் தயார் செய்ய தங்களின் மார்ச் 19 முதல் டிசம்பர் 19 வரையிலான ஊதிய விவரங்களை கீழ் கண்ட link click செய்து அறிந்து கொள்ளவும்.