தொழில் வரி எவ்வளவு கட்ட வேண்டும்- புதிய உத்தரவு...

அரசு ஊழியர்கள் ,ஆசிரியர்கள் மற்றும் தொழில் வரி செலுத்துபவர்கள் இரண்டு
அரையாண்டு க்கு சேர்த்து ரூபாய் 2500/- க்கு மேல் கட்ட வேண்டாம்...அதற்கான உத்தரவு நகல்


Click here to download