குரூப் 1 தேர்வு தேதி அறிவிப்பு!!

இந்த ஆண்டுக்கான குரூப் 1 தேர்வுக்கான அறிவிப்பு ஜனவரியில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. அதன்படி தேர்வு தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
Tamil Nadu Public Service Commission will hold  the written examination on 05 . 04 . 2020 for the direct recruitment to the posts included in Combined Civil Services Examination - I ( Group - I Services ) .
 
The application  will be available online from 20 . 01 . 2020 . The last date for submission of online application is on 19 . 02 . 2020 . For educational qualification , age limit , reservation ,  examination scheme , payment of fee and other details refer to detailed Notification to be uploaded on the Tamil Nadu Public Service Commission ' s websites www.tnpsc.gov.in or www.tnpsc.exams.net or  www.tnpsc. exams.in on 20 . 01 . 2020 .