புத்தாண்டு முதல் புதுப்பொலிவுடன் செயல்பட EMIS இணையதளம் தயாராகி வருகிறது - அதுவரை இனி புதிய இணையதளத்தை பயன்படுத்த உத்தரவு

EMIS.பழைய url...website address. வேலைசெய்யாது. Connrction private. Not secured என வருகிறது. கீழே உள்ள website address இல் open ஆகிறது...new urlEMIS.பழைய url...website address. வேலைசெய்யாது. Connrction private. Not secured என வருகிறது. கீழே உள்ள website address இல் open ஆகிறது...new url

http://exams.tnschools.gov.in/

Old user id and old password

Dear All,

We have started migrating to a newer version of EMIS from today. Please use the URL http://emis.tnschools.gov.in to access it.

This login is only for Schools.

A separate temporary URL will be shared shortly for DC / BEO / DEO / CEO users to view reports.