அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறைக்குப் பின் அரசுப் பள்ளிகள், அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் வரும் ஜனவரி 4 -ம் தேதி திறக்கப்படும் -பள்ளிக்கல்வித் துறை