குரூப் 2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு!!

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்பட்ட    குருப் 2 தேர்வுக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள