எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான NMMS-2019 தேர்வுக்கு பதிவு செய்யும் வசதி 04.11.2019 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.