தலைமையாசிரியர்களுக்கு பதிலாக மதிய உணவு உண்ணும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை இனிமேல் சத்துணவு அமைப்பாளர்களே SMS மூலமாக அனுப்ப வேண்டும்.