தொடக்கப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்களும் Gazetted Officers. ஆவார்கள் - High Court. ☝🏻☝🏾☝☝🏽☝🏿