பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளும் ஆசிரியர்கள் பயிற்சி நாட்களை பதிவு செய்வது எப்படி?

இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*..தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*

*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*