அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை குறைவது தொடர்ந்து நீடித்தால் எதிர்காலத்தில் அவை கேள்விக்குறியாகும்??