தமிழக அரசு கொடுத்த பள்ளிகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள WINDOWS 10 லேப்டாப்களில் அதிகமான DATA USAGE சரிசெய்வது நிறுத்துவது எப்படி?