பருவ மழை முன்னெச்சரிக்கை தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் சுற்றறிக்கை.