தனியார் பள்ளிகள் ஒழுங்குமுறை சட்டத்திற்கு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் - தமிழக அரசிதழிலும் வெளியீடு

*மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகள் இயக்குனர் பணியிடம், தனியார் பள்ளிகள் இயக்குனர் என
மாற்றம்.*

*மாணவர்கள் சரியாக படிக்கவில்லை என்பதற்காக தேர்வு எழுத அனுமதி மறுக்கக் கூடாது - புதிய சட்டத்தில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு கிடுக்கிப்பிடி.