கல்வி தொலைக்காட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ Android Mobile App.

இதுதான் கல்வி தொலைக்காட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ Android App.
தற்போது சோதனை வடிவில் மட்டுமே.
கீழே இருக்கும் link- பயன்படுத்தி பதிவிறக்கம் செய்து உங்கள் கைபேசியிலேயே கல்வி தொலைக்காட்சியை கண்டு மகிழுங்கள்.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indiamatrix.kalvitv