மக்களவைத் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்ட அலுவலர்களுக்கான மதிப்பூதியம் தொடர்பாக அரசின் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.


Zonal Officer Rs.33,000

FS, VST, VVT, SST Teams, Zonal Asst, Rs.24,500

(One month basic pay or above amount, whichever is less)


CLICK HERE