கல்வி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சித் தலைப்புகள்

தமிழகத்தில் கல்வி தொடர்பான மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் விதமாக  கல்வி தொலைக்காட்சி வரும் ஆகஸ்ட் 26 -ஆம் தேதி ஒளிபரப்பு தொடங்க உள்ளது.
வரும் (26.08.19) திங்கட்கிழமை காலை 9.00 மணியளவில் நமது தமிழக முதல்வர் அவர்கள் நமது கல்வித்துறைக்கென்று பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட கல்வித் தொலைக்காட்சியினைத்(200) தொடங்கிவைக்க இருக்கிறார்.
கல்வி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சித் தலைப்புகள்: