சிறந்த அறிவியல் ஆசிரியர்கள் 2019 - 20க்கான விருது - விண்ணப்பிக்க பள்ளிக்கல்வித்துறை அழைப்பு.

விண்ணப்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் முதன்மை கல்வி அலுவலர் வாயிலாக
15.09.2019 அன்று மாலை 5.30 மணிக்குள் இணை இயக்குநர் ( தொழில் கல்வி)  என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

CLICK HERE