அரசு பள்ளிகளில் நூலகம் அமைக்க பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவு

அனைத்து அரசு உயர்நிலை / மேல்நிலைப்  பள்ளிகளில் நூலகம் அமைக்க
பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநர் சுற்றறிக்கை. ஒவ்வொரு நூலகத்திலும் 1,000 புத்தகங்கள் இருக்கவேண்டும் என உத்தரவு.