Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

moving

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Tuesday, June 4, 2019

உபரி ஆசிரியர்களின் விவரங்களை EMIS இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்தல் சார்பாக பள்ளிக்கல்வி இயக்குனரின் செயல்முறைகள்

உபரி ஆசிரியர்களின் விவரங்களை EMIS இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்தல் சார்பாக பள்ளிக்கல்வி இயக்குனரின் செயல்முறைகள்

No comments:

Post a Comment