தேர்வுத்துறை இயக்குநருக்கு பணி நீட்டிப்பு - தமிழக அரசு

தேர்வுத்துறை இயக்குநர் வசுந்ரா தேவிக்கு 3 மாதம் பணி நீட்டிப்பு - தமிழக
அரசு உத்தரவு