*தொடக்கக் கல்வி - ஊராட்சி ஒன்றிய / நகராட்சி / அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் தொடக்க / நடுநிலைப்பள்ளிகளின் 2018-19 ஆம் கல்வி ஆண்டின் கடைசி வேலை நாள் 13.04.2019* *சென்னை தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்*