01.01.2019 தேதியின் அடிப்படையில் முன்னுரிமைப் பட்டியல் மற்றும் பேனல் தயாரிப்பது குறித்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் அறிவுரைகள்...