சட்டப்பேரவையில் ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம் குறித்து கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை திமுக முன்மொழிந்தது :

சட்டப்பேரவையில் ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம் குறித்து கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை திமுக முன்மொழிந்தது :