சித்திக் தலைமையிலான ஒரு நபர் குழு அறிக்கை முதலமைச்சரிடம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது!-PHOTO