தமிழ்நாடு மேல்நிலைப்பள்ளி முதுநிலைப் பட்டதாரி மற்றும் தலைமையாசிரியர்கள் கழகம் 28/01/ 2019 முதல் ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டத்தில் களமிறங்குவதாக அறிவிப்பு!!!

தமிழ்நாடு மேல்நிலைப்பள்ளி முதுநிலைப் பட்டதாரி மற்றும் தலைமையாசிரியர்கள் கழகம் 28/01/ 2019 முதல் ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டத்தில் களமிறங்குவதாக அறிவிப்பு!!!