ஜாக்டோ ஜியோ வழக்கு இன்று (11.01.2019) மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் மதியம் 2.15க்கு விசாரணைக்கு வர உள்ளது!!!

ஜாக்டோ ஜியோ வழக்கு இன்று (11.01.2019) மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் மதியம் 2.15க்கு விசாரணைக்கு வர உள்ளது!!!