அரசு ஊழியர்கள் மீது தனி நபர் வழக்கு தொடர உயர் அதிகாரியின் அனுமதி தேவை!!உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!!

அரசு ஊழியர்கள் மீது தனி நபர் வழக்கு தொடர உயர் அதிகாரியின் அனுமதி தேவை!!உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!!