அரசாணை எண் 195-நாள் -14.09.2018- 11 மற்றும் 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண் பட்டியல் வழங்குவதில் திருத்தம் செய்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு.