Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

moving

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Thursday, August 2, 2018

பள்ளிக்கல்வி தமிழ்நாடு அமைச்சுப்பணி அனைத்து வகைப் பணியாளர்களுக்கான மாறுதல் -3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஒரே பணியிடத்தில் பணிபுரிவர்களுக்கு மாறுதல் அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்பு

பள்ளிக்கல்வி தமிழ்நாடு அமைச்சுப்பணி  அனைத்து வகைப் பணியாளர்களுக்கான
மாறுதல் -3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஒரே பணியிடத்தில் பணிபுரிவர்களுக்கு மாறுதல் அறிவுரைகள்  வழங்குதல்  சார்பு 


CLICK HERE TO DOWNLOAD THE TRANSFER NORMS

No comments:

Post a Comment