பள்ளிகளுக்கு இன்று வேலை நாள்

தமிழக பாடத்திட்ட பள்ளிகளில், திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை முழு வேலை நாளாக, வகுப்புகள் நடத்தப்படும். அவ்வப்போது, சனிக் கிழமைகளில் பள்ளிகள்
இயங்கும். இதன்படி, இன்று அனைத்து பள்ளிகளுக்கு வேலைநாள் என, பள்ளி கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.