Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

moving

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Friday, January 12, 2018

ஆறாவது ஊதியக்குழுவில் பெற்று வந்த சிறப்பு படி (SPECIAL ALLOWANCE) ரூ 500/- மற்றும் ரூ 30,50,60 ஏழாவது ஊதிய குழுவில் உயர்த்தி வழங்கப்பட்டுள்ளதா ? அல்லது தொடர்ந்து பெற்று கொள்ள அனுமதிக்கலாமா ? தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் பதில்

CLICK HERE-TO DOWNLOAD-RTI-NEWS LETTER -REG-SPECIAL ALLOWNACE

நன்றி-திரு.க .விஜயரகுநாதன் -திண்டுக்கல்

No comments:

Post a Comment