இடைநிலை ஆசிரியர்களின் ஊதிய முரண்பாட்டை மிக துல்லியமாக பதிவு செய்த NEWS TODAY ஆங்கில பத்திரிக்கை

நன்றி-திரு.ஜெயச்சந்திரன் இடைநிலை ஆசிரியர் -கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் .
தமிழக ஆசிரியர் மன்ற உறுப்பினரின் பேட்டி இது.
Image may contain: text