JACTTO GEO போராட்டம் அறிவிப்பு!!


அன்பார்ந்த தோழர்களே, வணக்கம் இன்று 11 /7 /17 (செவ்வாய்க்கிழமை) சென்னையில் நடந்த JACTO GEO கூட்டமைப்பு சார்பில் கீழ் கண்ட முடிவுகள் மேற்கொள்ள ப்பட்டது.
1)13 /7 /17 மாவட்ட அளவில் JACTO GEO அமைப்பு கூட்டம்.

2) 18 /7 /17 மாவட்ட அளவில் பேரணி நடைபெறும்.
3)5/8/17 சனிக் கிழமை சென்னையில் கோட்டை நோக்கி பேரணி.
4)அடுத்த கட்ட போராட்டம் JACTO GEO கூட்டம் கூடி அறிவிக்கும்.