பிளஸ் 2 மதிப்பெண் அடிப்படியில் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற வேண்டும் என்று கோரிய மனு தள்ளுபடி

பிளஸ் 2 மதிப்பெண் அடிப்படியில் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற வேண்டும் என்று கோரிய மனு தள்ளுபடி