வருமானவரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய ஆதார் எண் கட்டாயம் இல்லை-உச்சநீதிமன்றம்.

ஆதார் எண் கட்டாயம் என்ற மத்திய அரசு உத்தரவுக்கு உச்சநீதி மன்றம்
இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது.