டெட் தேர்வு எழுதியவரா நீங்கள்? ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளும், அதற்கான பதில்களும்...NEWS18 -TV PROGRAMME