அக்டோபர் மாத டைரி!

✳அக்டோபர் டைரி- 2015✳
5- பள்ளி திறப்பு நாள்
(இரண்டாம் பருவத்தின் முதல் வேலை நாள்)

��அரசு விடுமுறை��
02- காந்தி ஜெயந்தி
21- ஆயுதபூஜை,சரஸ்வதி பூஜை
22-  விஜயதசமி
23- மொகரம்

��வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறை-RH��
15- ஹிஜ்ரி புத்தாண்டு.