பள்ளிக்கல்வி - நாளை(18/08/2015) நடைபெறும் உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர் கலந்தாய்வில், விண்ணபித்துள்ள உதவி தொடக்கக்கல்வி அலுவலர்களும் (SLNO - 01 - 30) கலந்துக்கொள்ளலாம் - இயக்குனர் செயல்முறைகள்