சேலம் விநாயக மிஷின் பல்கலைக் கழகம் வாயிலாக உயர்கல்வி படித்தவர்களுக்கு ஊக்க ஊதிய உயர்வு வழங்கலாம் என பொது தகவல் அலுவலர் மற்றும் துணை இயக்குநரின் கடிதம்-RTI LETTER