முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் மருத்துவமனையில் அனுமதி

இந்தியாவின் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கடும் காய்ச்சலினால் அவதிப்பட்ட அப்துல்கலாம், புது தில்லியிலுள்ள இராணுவ ஆராய்ச்சி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்தியாவின் அணு ஆராய்ச்சித் துறையில் முக்கிய பங்காற்றிய அப்துல் கலாமுக்கு 82 வயதாகிறது.